border border border
border
  http://www.setiathome.wz.cz  
photo's by Conrados - downloaded from www.sxc.hu
border border
no read or click functionHomeno read or click functionNewsno read or click functionWeblinksno read or click functionContact Usno read or click function  
    arrow     Home arrow Co je to SETI

Home
Odkazy
Kontakt
Co je to SETI
Download
Stahuj
Hry:
Freecell
PU Arcade

border
Co je to SETI?
Friday, 18 February 2005
SETI(Search for Extraterrestrial Intelligence - Hledání mimozenské inteligence) je projekt zaměřený na hledání inteligentního mimozemského ?ivota ve vesmíru. Na výskum se pou?ívají nejvýkonněj?í radiotelskopy. Tento výzkum je závislý na mnoha faktorech, přičem? nejvíce limitujícím je faktor ekomomický. Více ne? 40 letý projekt byl u? přibli?ně 3 krát zastaven právě z nedostatku finančních prostředků. S těmito problémy se výzkum setkával u? od samého počátku. Za SETI toti? nestály, a ani nestojí, velké bohaté společnosti, tento výzkum se setkává s u?těpačnými poznámkami a mnohdy a? s výsměchem. Přesto se hledal vhodný způsob, jak výzkum realizovat s minimálními náklady a s velkou účinností. Pou?ili výkonné radioteleskopy, které jsou podstatně levněj?í ne? např. optické pozorování nebo jiné metody. Analýzou přijatých signálů se dá pomocí Gauassovy křivky určit, které signály jsou odli?né od jiných. Tato teorie vychází z předpokladu, ?e právě ty signály, které jsou vysílané mimozemskou inteligencí jsou odli?né v porovnání s ostatními (např. přírodní, odra?ené pozemské). Z tohoto důvodu musí radioteleskopy sledovat velké rozsahy frekvencí, ve kterých se mohou ukrývat právě ty signály, které výzkum SETI hledá. Tuto situaci je?tě podstatně zhor?uje velké ru?ení ze Země - např. mobilní telefony, televize, radiové vysílání, apod. Právě tyto signály mohou úplně ru?it ty, které se sna?íme zachytit.

Obrázek radioteleskopu v Arecibu

Signálů, přicházejících z vesmíru a ze Země, je vzhledem k velkému rozsahu zkoumaných frekvencí neúměrně mnoho. V současné době nejsou vědci, pracující na projektu SETI, po technické stránce schopni analyzovat v?echna data vzhledem k vysoké finanční a technické náročnosti rozli?ení jednotlivých signálů, vysílaných lidskou civilizací, od jiných. Takovéto mno?ství dat nejsou schopny analyzovat ani nejvýkonněj?í počítače. Mnoho nad?enců SETI se pokou?elo přijít na nějakou metodu, která by urychlila právě tuto zdlouhavou analýzu dat. Jednoho dne se to podařilo právě studentům a profesorům z americké University Berkeley. Při návrhu účinné metody vycházeli z té nejjednodu??í my?lenky. Kdy? nemá projekt SETI dost výkonných počítačů na analýzu dat, proč by nebylo mo?né vyu?ít potenciál , v současné době dostatečně výkonných domácích počítačů lidí z celého světa? Právě tato jednoduchá my?lenka a přítomnost internetu daly zásadní podnět pro vývoj nového software pro SETI, který by si prostřednictvým internetu stáhl balík dat(jednu jednotku - work unit - wu) do počítače a v čase, který u?ivatel stanoví, mů?e software analyzovat data přímo z radioteleskopů, umístěných po celém světě. Vyhodnocení takového datového balíku je časově závislé na výkonu počítače a operačním systému, na kterém bě?í. Pro ty, kteří se projektu SETI@home účastní jen "rekreačně", jsou připraveny různé verze tohoto softwaru pro různé platformy a operační systémy.
Skuteční nad?enci sledují jakékoli novinky, které urychlují analýzu dat. Někdy to vy?aduje kompletní změnu operačního systému, upgrade hardwaru, který podle zainteresování konkrétní osoby dosahuje astronomické částky a podobně. Projekt SETI@home přilákal mno?ství nad?enců po celém světě. V současné době dokonce soupeří o počet analyzovaných jednotek také společnosti jako Sun, Microsystems, Microsoft, IBM nebo General Motors. Konkurovat jim mů?ete i vy! Stačí si jen stáhnout verzi softwaru pro vá? operační systém a platformu počítače a mů?ete se zapojit do tohoto nadčasového projektu. Momentálně je v tomto projektu zapojeno více ne? 5 mil. lidí po celém světě, Českou republiku nevyjímaje (dokonce je na 14. místě z celkových více ne? 200).

Jestli vás tato my?lenka zaujala a nevíte, jak prakticky funguje tento dost slo?itý systém, máme pro vás připravený krátký návod:

 1. Stáhněte si klientský software v sekci Download
 2. Pomocí menu programu si nastavíte va?e přihla?ovací údaje, aby vás systém mohl identifikovat, správně rozdělovat Work Unity (dálejen WU) a vytvářet statistiku podle činnosti jesnotlivých u?ivatelů.
 3. Pokud jste připojeni k Internetu lokální sítí, budete muset s vysokou pravděpodobností nastavit nejdříve IP adresu va?eho proxy serveru případně firewallu. Pokud jste připojeni modemem, nemusíte ohledně spojení nic nastavovat a klasicky se připojíte ke svému poskytovateli připojení.
 4. Z menu vyberte příkaz Connect a program si stáhne jednu WU (cca 310kb)
 5. Po skončení stahování začne samotný proces analýzy části signálu.
 6. V závislosti na výkonu procesoru a pamě?ového subsystému (od cca 50 hodin na Intel Pentium 133 MHz po cca 5 hodin na Intel Pentium 4 1.8 GHz) se celá WU analyzuje.
 7. Program se následně automaticky připojí k Internetu nebo čeká na va?i odezvu a výsledek analýzy ode?le zpět do centra SETI@home, kde se takto získané výsledky ověřují, porovnávají a pokuď se ve výsledku najde něco zajímavého, analyzují se podrobně na superpočítačích.
 8. Následně se stáhne nový WU a takto proces pokračuje dokola.
Jestli máte problémy s nastavením textové nebo grafické verze, podívejte se do sekce Návody.

Jak program pracuje?

Klientský software SETI@home mů?e pracovat ve dvou základních re?imech:
 • ?etřič obrazovky (screen saver)
 • ?etřič obrazovky (screen saver) + stále pracující na pozadí, kde bě?í s nízkou prioritou a tak minimálně (prakticky vůbec) zpomaluje jiné bě?ící aplikace.

Souhrn

Nemusíte mít stálé připojení k Internetu, výsledek analýzy ode?lete např. a? večer, kdy? si budete stahovat novou do?lou po?tu. V re?imu screen saver pracuje pomaleji, nebo? se spou?tí jen, kdy? spočítačem nepracujete, a zároveň v tomto re?imu musí počítač část výkonu vyu?ít ke grafickému vykreslování průběhu analýzy. Logicky nejrychlej?í re?im je tedy minimalizované SETI na pozadí, nastavené tak, aby analyzovalo WU nonstop.
Toto v?echno platí pro verzi "sreen saver" pro operační systémy Microsoftu Windows 9x, ME, Windows NT, Windows 2000 a Windows XP. Existuje v?ak také textová verze SETI@home, která je nezanedbatelně rychlej?í a dá se pou?ít na v?ech OS od Microsoftu a jiných dodavatelů. V úvodu jsme u? řekli, ?e SETI@home bě?í prakticky na jakékoli platformě, např. Linux, Sun Solaris a pod, více informací najdete v sekci Download.Co se týká platformy Microsoft, bě?í SETI@home klient nejrychleji na OS zalo?ených na WIndows NT, úplně nejrychleji v?ak na novém Windows XP Proffesional.

Celkové předpoklady pro běh SETI@home jsou následovné:

 • Připojení k Internetu
 • Aktuální klientský software SETI@home
 • Kompatibilní operační systém
 • Minimálně 32 MB RAM, monitor se schopností zobrazit 256 barev (samozřejmě neplatí pro textovou verzi)
Naposledy aktualizováno ( Friday, 18 February 2005 )
go to top Go To Top go to top

border
Gadgety za superceny
testy věcí z DealExtreme
powered by mambo open source - tdw
border
border border border

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated - argument passed by value; If you would like to pass it by reference, modify the declaration of [runtime function name](). If you would like to enable call-time pass-by-reference, you can set allow_call_time_pass_reference to true in your INI file. However, future versions may not support this any longer. in /3w/wz.cz/s/setiathome/components/com_tfsformambo/tfsformambo.php on line 16

 
WebZdarma.cz